banner
banner2
Banner3
Banner 4

राष्ट्रिय आवास कम्पनी लि.

२०४२ सालमा सरकारले खाद्यान्न, लत्ता कपडा, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य र सध्ररक्षा जस्ता आधारभुत आवश्यकताहरु २०५७ साल सबै नेपालीलाई परिपुर्ति गर्ने प्रतिवद्धता जनायो । आवासको क्षेत्रमा ग्रामीण भेगमा निम्न आय भएका जनताका लागि ३० वर्गा मि.क्षेत्रफलका थप ९.४० लाख घरहरु आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको थियो ।     


बिस्त्रित जानकारी →

समाचार र सुचना

योजना कार्यालय श्रीखण्डपुर काभ्रेको जरुरी सूचना

सूचना ! सूचना !! सूचना !!!
 
राष्ट्रिय आवास कम्पनी लि. अन्तर्गत संचालित श्रीखण्डपुर आवास तथा बसोबास क्षेत्रमा कम्पनीबाट बिक्रि गरिएका घडेरीहरुको लागि घडेरी खरिदकर्ताहरुलाई जग्गा धनि दर्ता प्रमाण पुर्जाको सिफारिस गर्ने कार्य भईरहेको हुँदा घडेरी खरिदकर्ताहरुलाई योजना कार्यालय श्रीखण्डपुर काभ्रेमा सम्पर्क गर्नुहुन सुचित गरिन्छ l

नि. योजना प्रमुख
योजना कार्यालय
श्रीखण्डपुर, काभ्रे
सम्पर्क:- ०११-६६३७२४                                                                                                                                                                                      

बिस्त्रित जानकारी →

मौजुदा सुची दर्ता गर्ने सम्बन्धी सुचना

सुचना प्रकाशित मिति २०७६/०४/२८
 
यस कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालयको लागि आ.व.२०७६/०७७ मा आवश्यक पर्ने तपशिल बमोजिमका सामान आपूर्ति, खरिद तथा मर्मत कार्य आदिको लागि सेवा खरिद गर्नुपर्ने भएकोलेईच्छुक ईजाजत प्राप्त व्यक्ति, फर्म,संस्था वा कम्पनीहरुलाई आवश्यक कागजातहरु (फर्म वा कम्पनी दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि,व्यवसाय दर्ताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि,स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) र मु.अ.कर सहित दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि,आ.व०७४/७५ को कर चुक्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि) संलग्न गरी रु १०l०० को टिकट टाँस वा नगदै संलग्न राखी प्रत्येक समुहका लागी छुट्टा छुटै मौजुदा सूचीमा दर्ता हुन यस कम्पनीमा निवेदन पेश गर्न हुनकम्पनीको कम्पनीको आर्थिक विनियमावली तथा सार्वजनिक खरिद ऐन२०६३ को दफा ६क.प्रयोजनार्थ यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ l सुची दर्ता सम्बन्धी केही बुझ्नु परेमा कार्यालय समय भित्र यस कार्यालयमा सम्पर्क गर्न सकिनेछ l
 
मौजुदा सुची दर्ता गर्ने समुहरु

  1. फर्निचर तथा फिक्चर्स l
  2. विज्ञापन तथा सूचना प्रकाशन l
  3. छपाई सम्बन्धी l
  4. मसलन्द तथा विविध सामाग्रीहरु l
  5. ईलेक्ट्रोनिक्स सामानहरु (कम्प्युटर,प्रिन्टर,फोटोकपी,फ्याक्स,) आदि आपूर्ति l
  6. सवारी साधन (गाडी तथा जीप)को पार्टपुर्जा मर्मत तथा आपूर्ति l
 
 
 
राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेड
(नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व प्राप्त)
केन्द्रीय कार्यालय श्रीमहल,पुल्चोक,ललितपुर l
हाल:सम्पर्क कार्यालय दुर्गामार्ग -१०, बुदनगर,काठमाडौँ
(ह्याम्स हस्पिटल नजिकै कोलम्बस स्कुलको छेवैमा)
फोन नं :- ०१- ४७९७२१९, ०१- ४७९०५२१
 ईमेल :- rastriyaaawascoltd@gmail.com
 
 
 
 

बिस्त्रित जानकारी →